Psychomotoriek

Kinderen ontwikkelen op allerlei gebieden door te bewegen en te spelen. Bewegen heeft zijn invloed op de denk-en leerontwikkeling van kinderen, maar ook op de psychosociale en emotionele ontwikkeling. 

Al doende leert men.

➡ Bij iedere beweging moeten we nadenken over hoe we die gaan uitvoeren. 

➡ ‘psycho-motoriek’ = het samengaan van geest (psyche) en bewegen (motoriek). 

Een pasgeborene kent alleen maar automatisch reflexmatige bewegingen zoals het zuigen, spartelen, … 

Door enerzijds het opdoen van bewegingservaringen en anderzijds de neurologische rijping van de hersenen leert de baby stilaan zijn lichaam kennen en komt hij tot gestuurde, bewuste bewegingen (bv leert de handjes kennen en grijpt naar het voorwerp). Het is dus heel belangrijk dat alle motorische mijlpalen juist bereikt en doorlopen worden om een vlot lichaamsbesef te hebben dat als bouwsteen zal dienen voor onder andere de schoolse vaardigheden. 

Soms stelt men een vertraagde ontwikkeling bij een kind vast. De oorzaak kan het gevolg zijn van een aandoening of het tekort aan motorische ervaring maar vaak is er geen aanwijsbare reden. Deze kindjes hebben extra aandacht nodig. Ze moeten veel harder hun best doen en nog meer oefenen om bepaalde vaardigheden onder de knie te krijgen. Omgekeerd is het ook zo dat psychische factoren zoals faalangst en een laag zelfbeeld de motorische processen kunnen verstoren. Zo vroeg mogelijk ingrijpen kan bij veel kindjes cruciaal zijn. Een brede psychomotorische basis betekent dus minder compensaties, minder frustaties, minder spanningen en meer groeimogelijkheden: een grotere vrijheid ontwikkelen. 

Kindjes ontwikkelen spelenderwijs op verschillende vlakken:

 • Grove motoriek: rollen, zitten, stappen,…
 • Fijne motoriek: knippen, schrijven, rijgen,…
 • Lateralisatie: maken van omkeringen, van links naar rechts schrijven,…

Wie kunnen we helpen?

 • Motorische ontwikkelingsachterstand
 • Fijne motoriek en schrijfmotoriek
 • Visuomotoriek en ruimtelijk-visuele problemen
 • Schoolrijpheidsproblemen
 • Lateralisatieproblemen
 • Concentratiemoeilijkheden
 • Faalangst
 • Psychosociale klachten
 • Houdingsafwijkingen

Deze problemen kunnen zich alleenstaand manifesteren maar komen ook vaak voor bij kinderen met AD(H)D, DCD, ASS,…

Tijdens een testing en begeleiding wordt het kind dus in zijn of haar totaliteit bekeken. Samenwerking met de ouders, de school en externe partners is een belangrijk onderdeel van de therapie. 

Als ouder ben je vaak op zoek naar het ontbrekende stukje van de puzzel, waardoor de ontwikkeling van je kind niet vanzelf loopt. Samen gaan we op zoek naar dit ontbrekende stukje. De moeilijkheden kunnen hun oorsprong vinden door een vertraagde ontwikkeling van:

 • de ruimtelijk visuele vaardigheden
 • de visuomotoriek
 • de fijne motoriek     
 • de grove motoriek
 • het lichaamsbesef                                                       
 • de visuele waarneming
 • het lateralisatieproces 
 • de schrijfmotoriek   
 • de grafomotoriek
 • uitvoerende functies vb. aandacht en concentratie, werkhouding, werkgeheugen, plannen en organiseren, rekenvaardigheden