Pre- en postnatale kine

Wat is Pre -en Postnatale Kinesitherapie?

Prenatale kinesitherapie bestaat uit prenatale oefeningen om eventuele zwangerschapsklachten te verhelpen en om het welbevinden van de aanstaande mama te bevorderen.

Aandachtspunten tijdens de prenatale oefeningen zijn onder meer: preventie van rugklachten, ademhaling, de bekkenbodem, perstechnieken en relaxatie.

De laatste les wordt de partner mee uitgenodigd en leren we hem onder meer hun vrouw te masseren, wat haar kan helpen bij het opvangen van de weeën.

 

Postnatale kinesitherapie bestaat uit het opnieuw verstevigen van de spiergroepen die verzwakt zijn door zwangerschap en bevalling. In de eerste plaats wordt hierbij nadruk gelegd op de bekkenbodemspieren, maar ook op buikspieren, bilspieren, … .

Hoewel nogal wat vrouwen vooral bekommerd zijn om het terugkrijgen van hun vroegere figuur, verdienen de bekkenbodemspieren minstens evenveel aandacht.

Een bevalling vergt veel van de bekkenbodem, wat op korte maar ook op veel langere termijn tot incontinentie (ongewild verlies van urine of stoelgang) kan leiden.

Met de postnatale oefeningen wordt pas een aantal weken na de bevalling gestart: ten vroegste 6 weken na een klassieke bevalling, en 8 weken na een keizersnede.Pre -en Postnatale Kinesitherapie helpt bij…

  • Bekkeninstabiliteit
  • Rugklachten
  • Zware benen

Met bekkenbodemoefeningen kan reeds vroeger gestart worden, maar dit wordt duidelijk uitgelegd tijdens de prenatale sessies. Na 6 à 8 weken ligt de klemtoon meestal op buik- en beenspieren, de bekkenbodem en algemene conditietraining.