Pediatrische revalidatie

Wanneer we spreken over de motorische ontwikkeling van het jonge kind wil dat zeggen dat een kindje leert rollen, zitten, kruipen en stappen. Ideaal gezien gebeurt dat in deze volgorde en lukt dit binnen de eerste 18 maanden. 

Er kunnen verschillende redenen zijn waardoor deze motorische ontwikkeling verstoord is. Dit kan zonder enige aanwijsbare reden zijn. 

In deze situatie trachten we het kind motorisch minimaal te ondersteunen zodat hij of zij terug mooi mee kan aansluiten bij leeftijdsgenootjes. 

Soms is er echter een dieperliggende oorzaak waarvan we weten dat die voor eventuele ontwikkelingsproblemen kan zorgen; bv. prematuriteit, hersenbloeding, infectie, moeilijke bevalling, gastro-intestinale stoornissen, …. Dan heeft het kindje motorische stimulatie nodig om zo goed en snel mogelijk mee te kunnen met leeftijdsgenootjes én om de gevolgen van de motorische beperkingen zo klein mogelijk te houden. Wij volgen de motorische ontwikkeling zeer nauwgezet op en werken op alle vlakken waar ondersteund kan worden. Daarnaast informeren en adviseren we de omgeving om een optimaal milieu te creëren. 

Stappen is 1; maar daarna volgt de verdere ondersteuning bij heel wat daaropvolgende mijlpalen zoals traplopen, fietsen, springen enz. 

Het allerbelangrijkste in dit verhaal is dat het kindje een behandeling op maat krijgt; uniek en constant evoluerend. 

Welke kindjes kunnen we helpen?

 • Vroegbegeleiding (0-2 jaar)
  • asymmetrische hoofdpositie
  • kindjes met bijzondere voortbewegingsvormen
  • kindjes met mentale achterstand
  • hypotone kindjes
  • prematuur geboren kindjes
  • CP
  • plexus brachialis letsel
  • spina bifida
  • orthopedische problemen

De behandeling heeft als doel de normale motorische ontwikkeling en het normaal motorisch bewegen te volgen. We stimuleren de kinderen om zoveel mogelijk deze ontwikkeling te volgen, alsook het kwalitatief zoveel mogelijk benaderen van een normaal bewegingspatroon. De redenering hierachter is dat wanneer je de juiste bewegingspatronenn gebruikt, je ook een goede basis hebt om volgende mijlpalen mooi te bereiken. Indien dit niet mogelijk is door de beperkingen die in de loop van de jaren zijn ontstaan, proberen we het maximaal mogelijke te stimuleren opdat de gevolgen van de beperkingen zo minimaal mogelijk zijn.