Neurologische revalidatie

Neurologische aandoeningen zijn aandoeningen van de hersenen en/of het zenuwstelsel. Het kan gaan om aangeboren afwijkingen, maar ook om een niet-aangeboren hersenletsel (NAH).

Voorbeelden zijn beroerte (CVA), spierziekten (ALS, etc.), multiple sclerose (MS), dwarslaesie, Parkinson, hersenkneuzing (contusio cerebri), open rug (spina bifida), plexusletsels.

De oefentherapie is erop gericht het neurologische herstelproces zo optimaal mogelijk te stimuleren, opdat o.m. stijfheid (spasticiteit of rigiditeit) vermindert, kracht en uithouding vergroten, het evenwicht verbetert, stappen (starten, stoppen, draaien) veiliger en soepeler lukt.