Kinderkinesitherapie

Kinderkinesitherapie is een specialisatie in de kinesitherapie, gericht op het motorisch functioneren van kinderen. We kijken naar de normale motorische ontwikkeling en afwijkingen of vertragingen daarvan.